گوا + بمبئی

مدت سفر: 9روز
قیمت تور:
450 دلار + 7,500,000 تومان
این تور در یک نگاه
نام تور
تور گوا + بمبئی
شهرهای مورد بازدید
2 شهر (6 شب گوا، 2 شب بمبئی)
طول سفر
8 شب و 9 روز
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل، ویزا، بیمه مسافرتی، ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری، راهنمای محلی، پرواز داخلی
شرکت هواپیمایی
ایرعربیا
نوع پکیج
گروهی
شروع قیمت
450 دلار + 7,500,000 تومان
تاریخ برگزاری
5 فروردین

جاذبه‌ها

برخی از جاذبه‌هایی که در این تور از نزدیک مشاهده خواهید کرد.

انتخاب پکیج

در این جا می‌توانید قیمت‌ها و هتل‌های هر پکیج را ببیند.‌
برای راحتی شما ستاره هتل‌ها و امتیازشان در booking.com هم آمده است.
مشاهده جدول هزینه‌ها
مشاهده جدول اقامتی
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,500,000 تومان
+
450 دلار
7,500,000 تومان
+
730 دلار
7,500,000 تومان
+
250 دلار
7,500,000 تومان
+
190 دلار
1,500,000 تومان
+
100 دلار
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,500,000 تومان
+
500 دلار
7,500,000 تومان
+
820 دلار
7,500,000 تومان
+
270 دلار
7,500,000 تومان
+
190 دلار
1,500,000 تومان
+
100 دلار
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,500,000 تومان
+
510 دلار
7,500,000 تومان
+
880 دلار
7,500,000 تومان
+
280 دلار
7,500,000 تومان
+
190 دلار
1,500,000 تومان
+
100 دلار
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,500,000 تومان
+
740 دلار
7,500,000 تومان
+
1,290 دلار
7,500,000 تومان
+
370 دلار
7,500,000 تومان
+
190 دلار
1,500,000 تومان
+
100 دلار
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,500,000 تومان
+
740 دلار
7,500,000 تومان
+
1,290 دلار
7,500,000 تومان
+
370 دلار
7,500,000 تومان
+
190 دلار
1,500,000 تومان
+
100 دلار
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,500,000 تومان
+
770 دلار
7,500,000 تومان
+
1,240 دلار
7,500,000 تومان
+
380 دلار
7,500,000 تومان
+
190 دلار
1,500,000 تومان
+
100 دلار
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,500,000 تومان
+
770 دلار
7,500,000 تومان
+
1,240 دلار
7,500,000 تومان
+
380 دلار
7,500,000 تومان
+
190 دلار
1,500,000 تومان
+
100 دلار
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,500,000 تومان
+
770 دلار
7,500,000 تومان
+
1,240 دلار
7,500,000 تومان
+
380 دلار
7,500,000 تومان
+
190 دلار
1,500,000 تومان
+
100 دلار
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,500,000 تومان
+
830 دلار
7,500,000 تومان
+
1,360 دلار
7,500,000 تومان
+
400 دلار
7,500,000 تومان
+
190 دلار
1,500,000 تومان
+
100 دلار
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,500,000 تومان
+
830 دلار
7,500,000 تومان
+
1,360 دلار
7,500,000 تومان
+
400 دلار
7,500,000 تومان
+
190 دلار
1,500,000 تومان
+
100 دلار
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,500,000 تومان
+
830 دلار
7,500,000 تومان
+
1,360 دلار
7,500,000 تومان
+
400 دلار
7,500,000 تومان
+
190 دلار
1,500,000 تومان
+
100 دلار
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,500,000 تومان
+
850 دلار
7,500,000 تومان
+
1,470 دلار
7,500,000 تومان
+
410 دلار
7,500,000 تومان
+
190 دلار
1,500,000 تومان
+
100 دلار
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,500,000 تومان
+
850 دلار
7,500,000 تومان
+
1,470 دلار
7,500,000 تومان
+
410 دلار
7,500,000 تومان
+
190 دلار
1,500,000 تومان
+
100 دلار
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,500,000 تومان
+
850 دلار
7,500,000 تومان
+
1,470 دلار
7,500,000 تومان
+
410 دلار
7,500,000 تومان
+
190 دلار
1,500,000 تومان
+
100 دلار
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,500,000 تومان
+
870 دلار
7,500,000 تومان
+
1,550 دلار
7,500,000 تومان
+
420 دلار
7,500,000 تومان
+
190 دلار
1,500,000 تومان
+
100 دلار
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,500,000 تومان
+
870 دلار
7,500,000 تومان
+
1,550 دلار
7,500,000 تومان
+
420 دلار
7,500,000 تومان
+
190 دلار
1,500,000 تومان
+
100 دلار
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,500,000 تومان
+
880 دلار
7,500,000 تومان
+
1,590 دلار
7,500,000 تومان
+
430 دلار
7,500,000 تومان
+
190 دلار
1,500,000 تومان
+
100 دلار
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
گوآ
NAGOA GRAND
BB
بمبئی
THE EMERALD
BB
Good
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
گوآ
BAYWATCH RESORT
BB
بمبئی
THE EMERALD
BB
Good
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
گوآ
SANDALWOOD
BB
بمبئی
THE EMERALD
BB
Good
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
گوآ
O HOTEL
BB
بمبئی
GRAND HYATT
BB
Very good
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
ستاره هتل
گوآ
O HOTEL
BB
بمبئی
THE LALIT
BB
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
ستاره هتل
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
گوآ
PARK REGIS
BB
بمبئی
GRAND HYATT
BB
Very good
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
ستاره هتل
گوآ
PARK REGIS
BB
بمبئی
THE LALIT
BB
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
ستاره هتل
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
ستاره هتل
گوآ
PARK REGIS
BB
بمبئی
LEELA MUMBAI
BB
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
ستاره هتل
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
گوآ
RADISSON BLU BEACH RESORT
BB
بمبئی
GRAND HYATT
BB
Very good
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
ستاره هتل
گوآ
RADISSON BLU BEACH RESORT
BB
بمبئی
THE LALIT
BB
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
ستاره هتل
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
ستاره هتل
گوآ
RADISSON BLU BEACH RESORT
BB
بمبئی
LEELA MUMBAI
BB
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
ستاره هتل
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
گوآ
CIDADE GOA
BB
بمبئی
GRAND HYATT
BB
Very good
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
ستاره هتل
گوآ
CIDADE GOA
BB
بمبئی
LEELA MUMBAI
BB
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
ستاره هتل
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
گوآ
HYATT CENTRIC GOA
BB
بمبئی
GRAND HYATT
BB
Very good
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
ستاره هتل
گوآ
HYATT CENTRIC GOA
BB
بمبئی
THE LALIT
BB
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
ستاره هتل
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
گوآ
LE MERIDIEN
BB
بمبئی
GRAND HYATT
BB
Very good
نام شهر
نام هتل
وعده غذایی
امتیاز Booking.com
ستاره هتل

توضیحات تور

8 شب (گوا - بمبئی)
مشاوره و رزرو تور
درباره این تور سوالی دارید؟
تصویر کارشناس فروش ستاره ونک
مشاوره تلفنی
از 9 صبح تا 18 عصر
مشاوره حضوری

اگر مشاوره حضوری کمک بهتری به شما می‌کند، با کارشناسان ما هماهنگ کنید تا پارکینگ برای شما رزرو شود.

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌تان را ثبت کنید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند.

مدارک لازم
لیست مدارک مورد نیاز برای این سفر در زیر آمده است.‌
 • اسکن پاسپورت امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبار.
 • اسکن تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی.
 • تکمیل فرم مشخصات لاتین
 • اسکن 2 قطعه عکس 5*5 زمینه سفید تمام رخ.
 • اسکن آخرین ویزای هند.
برنامه روزشمار
در این بخش برنامه روزانه تور به‌طور مفصل شرح داده شده و برخی از نکات مهم سفر نیز عنوان شده است.
 • روز 1

  ورود به فرودگاه گوا و ترانسفر به هتل محل اقامت.

 • روز 2

  گشت نیم‌روزی گوا: از صبح تا بعدازظهر را برای استراحت و گشت و گذار یا خرید در اختیار خواهیم داشت. بعدازظهر تور نیم‌روزی را با بازدید از کلیسای بوم عیسی آغاز می‌کنیم. در ادامه از کلیسای جامع Se، موزه هنر مسیحی و معبد Mahalsa Hindu بازدید کرده و در پایان ترانسفر به هتل انجام می‌شود.

 • روز 3

  روز آزاد

 • روز 4

  روز آزاد

 • روز 5

  روز آزاد

 • روز 6

  حرکت به سمت بمبئی: ترانسفر از گوا به بمبئی به صورت هوایی انجام می‌شود.

 • روز 7

  گشت تمام روز در بمبئی: ابتدا به دیدن دروازه هند می‌رویم در ادامه مسیر از ساختمان‌های دانشگاه بمبئی، دیوان عالی بمبئی و بازار کرافورد بازدید می‌کنیم. سپس بازدید از باغ‌های شهری، خانه شخصیت‌های مهم بمبئی و منطقه معروف لباسشویی بمبئی بنام دوبی گات، را در برنامه داریم. در انتها نیز به دیدن معبد جین و مارینه درایو می‌رویم.

  پس از اتمام گشت به هتل رفته جهت استراحت
 • روز 8

  روز آزاد تا زمان انتقال به فرودگاه جهت عزیمت به ایران.

تورهای هند زمستان 1402

با توجه به نیازهای مسافران عزیز، تورهای گوناگونی برای هند برنامه‌ریزی کرده‌ایم. از این میان می‌توانید مناسب‌ترین را بررسی و انتخاب کنید:

تور گوا

مدت سفر: 7 شب

قیمت: 780 دلار + قیمت بلیط

تور بمبئی+گوا

مدت سفر: 7 شب

قیمت: 930 دلار + قیمت بلیط

تور دهلی + آگرا + جیپور

مدت سفر: 7 شب

قیمت: 655  دلار + قیمت بلیط

ثبت نام
عضو هستید؟ وارد شوید

رمز عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ کلیک کنید

preloader

لطفا منتظر بمانید

ورود به پنل کاربری
عضو نشده‌اید؟ ثبت نام
preloader

لطفا منتظر بمانید

فراموشی رمز عبور

برای ورود به سایت کلیک کنید