بیروت

مدت سفر: 8روز
قیمت تور:
265 دلار + 4,300,000 تومان
این تور در یک نگاه
نام تور
تور لبنان
شهرهای مورد بازدید
بیروت
طول سفر
7 شب و 8 روز
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل، بیمه مسافرتی ، ترانسفر فرودگاهی
شرکت هواپیمایی
ایران‎ایر
نوع پکیج
انفرادی
شروع قیمت
265 دلار + 4,300,000 تومان
تاریخ های برگزاری
روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته

جاذبه‌ها

برخی از جاذبه‌هایی که در این تور از نزدیک مشاهده خواهید کرد.

انتخاب پکیج

در این جا می‌توانید قیمت‌ها و هتل‌های هر پکیج را ببیند.‌
برای راحتی شما ستاره هتل‌ها و امتیازشان در booking.com هم آمده است.
مشاهده جدول هزینه‌ها
مشاهده جدول اقامتی
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,300,000 تومان
+
265 دلار
4,300,000 تومان
+
405 دلار
4,300,000 تومان
+
265 دلار
4,300,000 تومان
+
125 دلار
350,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,300,000 تومان
+
300 دلار
4,300,000 تومان
+
450 دلار
4,300,000 تومان
+
250 دلار
4,300,000 تومان
+
125 دلار
350,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,300,000 تومان
+
375 دلار
4,300,000 تومان
+
600 دلار
4,300,000 تومان
+
350 دلار
4,300,000 تومان
+
125 دلار
350,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,300,000 تومان
+
380 دلار
4,300,000 تومان
+
600 دلار
4,300,000 تومان
+
300 دلار
4,300,000 تومان
+
125 دلار
350,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,300,000 تومان
+
430 دلار
4,300,000 تومان
+
690 دلار
4,300,000 تومان
+
425 دلار
4,300,000 تومان
+
125 دلار
350,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,300,000 تومان
+
450 دلار
4,300,000 تومان
+
775 دلار
4,300,000 تومان
+
425 دلار
4,300,000 تومان
+
125 دلار
350,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,300,000 تومان
+
430 دلار
4,300,000 تومان
+
690 دلار
4,300,000 تومان
+
400 دلار
4,300,000 تومان
+
125 دلار
350,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,300,000 تومان
+
490 دلار
4,300,000 تومان
+
850 دلار
4,300,000 تومان
+
125 دلار
350,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,300,000 تومان
+
685 دلار
4,300,000 تومان
+
1,100 دلار
4,300,000 تومان
+
400 تومان
4,300,000 تومان
+
125 دلار
350,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,300,000 تومان
+
450 دلار
4,300,000 تومان
+
685 دلار
4,300,000 تومان
+
350 دلار
4,300,000 تومان
+
125 دلار
350,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,300,000 تومان
+
475 دلار
4,300,000 تومان
+
820 دلار
4,300,000 تومان
+
450 دلار
4,300,000 تومان
+
125 دلار
350,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,300,000 تومان
+
525 دلار
4,300,000 تومان
+
850 دلار
4,300,000 تومان
+
400 دلار
4,300,000 تومان
+
125 دلار
350,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,300,000 تومان
+
545 دلار
4,300,000 تومان
+
900 دلار
4,300,000 تومان
+
470 دلار
4,300,000 تومان
+
125 دلار
350,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,300,000 تومان
+
625 دلار
4,300,000 تومان
+
1,000 دلار
4,300,000 تومان
+
475 دلار
4,300,000 تومان
+
125 دلار
350,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,300,000 تومان
+
625 دلار
4,300,000 تومان
+
1,050 دلار
4,300,000 تومان
+
460 دلار
4,300,000 تومان
+
125 دلار
350,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,300,000 تومان
+
630 دلار
4,300,000 تومان
+
105 دلار
4,300,000 تومان
+
450 دلار
4,300,000 تومان
+
125 دلار
350,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,300,000 تومان
+
750 دلار
4,300,000 تومان
+
1,300 دلار
4,300,000 تومان
+
550 دلار
4,300,000 تومان
+
125 دلار
350,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,300,000 تومان
+
875 دلار
4,300,000 تومان
+
1,500 دلار
4,300,000 تومان
+
600 دلار
4,300,000 تومان
+
150 دلار
350,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,300,000 تومان
+
900 دلار
4,300,000 تومان
+
1,700 دلار
4,300,000 تومان
+
650 دلار
4,300,000 تومان
+
250 دلار
350,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,300,000 تومان
+
910 دلار
4,300,000 تومان
+
1,600 دلار
4,300,000 تومان
+
650 دلار
4,300,000 تومان
+
150 دلار
350,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,300,000 تومان
+
1,000 دلار
4,300,000 تومان
+
1,700 دلار
4,300,000 تومان
+
750 دلار
4,300,000 تومان
+
150 دلار
350,000 تومان
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
بیروت
LEGEND
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
بیروت
WHITE HOUSE
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
بیروت
GEMS
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
بیروت
PARISIAN
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
بیروت
RESTON
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
بیروت
MONREO
نام شهر
نام هتل
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
بیروت
ELITE
Very good
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
بیروت
ARJAAN ROTANA
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
بیروت
ARJAANROTANA JUNIOR SUITE
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
بیروت
BELAZUR DELUXE
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
بیروت
RAMADA PLAZA
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
بیروت
CORALBEACH
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
بیروت
BURJ ON BEY
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
بیروت
PORTALUNA
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
بیروت
CROWN PLAZA
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
بیروت
RIVIERA
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
بیروت
LANCASTER PLAZA
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
بیروت
MOVENPIC
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
بیروت
LE ROYAL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
بیروت
KEMPINSKI
نام شهر
نام هتل
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
بیروت
PHOENICIA
Very good
مشاوره و رزرو تور
درباره این تور سوالی دارید؟
تصویر کارشناس فروش ستاره ونک
مشاوره تلفنی
از 9 صبح تا 18 عصر
مشاوره حضوری

اگر مشاوره حضوری کمک بهتری به شما می‌کند، با کارشناسان ما هماهنگ کنید تا پارکینگ برای شما رزرو شود.

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌تان را ثبت کنید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند.

مدارک لازم
لیست مدارک مورد نیاز برای این سفر در زیر آمده است.‌
  • اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

تور لبنان زمستان 1402

بهترین تور لبنان، توسط کارشناسان ما برنامه ریزی شده است. برای رزور تور، لطفا روی مشاهده تور کلیک کنید.

تور لبنان (پرواز ایران ایر)

مدت سفر: 7 شب

قیمت: 470 دلار + قیمت بلیط

ثبت نام
عضو هستید؟ وارد شوید

رمز عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ کلیک کنید

preloader

لطفا منتظر بمانید

ورود به پنل کاربری
عضو نشده‌اید؟ ثبت نام
preloader

لطفا منتظر بمانید

فراموشی رمز عبور

برای ورود به سایت کلیک کنید