دبی

مدت سفر: 4روز
قیمت تور:
525 درهم + 1,590,000 تومان
این تور در یک نگاه
نام تور
تور دبی
شهرهای مورد بازدید
دبی
طول سفر
3 شب و 4 روز
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل، ویزا توریستی دبی، بیمه مسافرتی ، ترانسفر فرودگاهی
شرکت هواپیمایی
ایر عربیا
نوع پکیج
انفرادی
شروع قیمت
525 درهم + 1,590,000 تومان
تاریخ برگزاری
6 فروردین
مزیت تور
قیمت مناسب

جاذبه‌ها

برخی از جاذبه‌هایی که در این تور از نزدیک مشاهده خواهید کرد.

انتخاب پکیج

در این جا می‌توانید قیمت‌ها و هتل‌های هر پکیج را ببیند.‌
برای راحتی شما ستاره هتل‌ها و امتیازشان در booking.com هم آمده است.
مشاهده جدول هزینه‌ها
مشاهده جدول اقامتی
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
2,990,000 تومان
3,590,000 تومان
2,990,000 تومان
1,900,000 تومان
990,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,590,000 تومان
+
525 درهم
1,590,000 تومان
+
745 درهم
1,590,000 تومان
+
525 درهم
1,590,000 تومان
+
395 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,590,000 تومان
+
590 درهم
1,590,000 تومان
+
890 درهم
1,590,000 تومان
+
580 درهم
1,590,000 تومان
+
390 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,590,000 تومان
+
600 درهم
1,590,000 تومان
+
900 درهم
1,590,000 تومان
+
590 درهم
1,590,000 تومان
+
400 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,790,000 تومان
+
650 درهم
1,790,000 تومان
+
970 درهم
1,790,000 تومان
+
655 درهم
1,790,000 تومان
+
460 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,790,000 تومان
+
680 درهم
1,790,000 تومان
+
1,030 درهم
1,790,000 تومان
+
680 درهم
1,790,000 تومان
+
400 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,790,000 تومان
+
700 درهم
1,790,000 تومان
+
1,060 درهم
1,790,000 تومان
+
700 درهم
1,790,000 تومان
+
460 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,790,000 تومان
+
720 درهم
1,790,000 تومان
+
1,110 درهم
1,790,000 تومان
+
670 درهم
1,790,000 تومان
+
450 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,790,000 تومان
+
730 درهم
1,790,000 تومان
+
1,075 درهم
1,790,000 تومان
+
730 درهم
1,790,000 تومان
+
390 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,790,000 تومان
+
800 درهم
1,790,000 تومان
+
1,250 درهم
1,790,000 تومان
+
800 درهم
1,790,000 تومان
+
390 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,790,000 تومان
+
840 درهم
1,790,000 تومان
+
1,350 درهم
1,790,000 تومان
+
840 درهم
1,790,000 تومان
+
460 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,790,000 تومان
+
840 درهم
1,790,000 تومان
+
1,350 درهم
1,790,000 تومان
+
840 درهم
1,790,000 تومان
+
460 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,790,000 تومان
+
870 درهم
1,790,000 تومان
+
1,380 درهم
1,790,000 تومان
+
390 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,790,000 تومان
+
1,050 درهم
1,790,000 تومان
+
1,750 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,890,000 تومان
+
920 درهم
1,890,000 تومان
+
1,460 درهم
1,890,000 تومان
+
980 درهم
1,890,000 تومان
+
390 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,890,000 تومان
+
1,050 درهم
1,890,000 تومان
+
1,730 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,890,000 تومان
+
1,130 درهم
1,890,000 تومان
+
1,880 درهم
1,890,000 تومان
+
780 درهم
1,890,000 تومان
+
550 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,890,000 تومان
+
1,280 درهم
1,890,000 تومان
+
2,180 درهم
1,890,000 تومان
+
1,110 درهم
1,890,000 تومان
+
550 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,890,000 تومان
+
1,495 درهم
1,890,000 تومان
+
2,450 درهم
1,890,000 تومان
+
990 درهم
1,890,000 تومان
+
550 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,890,000 تومان
+
1,590 درهم
1,890,000 تومان
+
2,780 درهم
1,890,000 تومان
+
1,590 درهم
1,890,000 تومان
+
550 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,890,000 تومان
+
2,190 درهم
1,890,000 تومان
+
3,980 درهم
1,890,000 تومان
+
1,280 درهم
1,890,000 تومان
+
550 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,890,000 تومان
+
2,280 درهم
1,890,000 تومان
+
4,160 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,890,000 تومان
+
2,290 درهم
1,890,000 تومان
+
4,170 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,890,000 تومان
+
2,410 درهم
1,890,000 تومان
+
4,450 درهم
1,890,000 تومان
+
1,590 درهم
1,890,000 تومان
+
550 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,890,000 تومان
+
2,600 درهم
1,890,000 تومان
+
4,830 درهم
1,890,000 تومان
+
550 درهم
790,000 تومان
+
300 درهم
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
ROYALTON
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
SADAF
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
ORCHID DEIRA
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
MAYFAIR
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
HOLIDAY INN DOWNTOWN RIGGA
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
LAND MARK PLAZA
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
AL JAWHARA GARDENS
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
GRAND EXCELSIOR DEIRA
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
GRAND CENTRAL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
Emirates concorde hotel
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
EMIRATES GRAND APARTMENTS
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
EMIRATES GRAND
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
METROPOLITAN
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
MOVENPIC HOTEL APARTMENTS DOWNTOWN
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
JOOD PALACE
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
MILLENIUM ATRIA
نام شهر
نام هتل
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
دبی
PULLMAN CITY CENTER
Very good
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
JW MARRIOT MARQUIS
نام شهر
نام هتل
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
دبی
SHERATON MALL OF THE EMIRATES
Fabulous
نام شهر
نام هتل
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
دبی
KEMPINSKI MALL OF THE EMIRATES
Fabulous
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
FAIRMONT PALM
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
JUMEIRAH ZABEEL SARAY
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
W DUBAI
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
LE ROYAL MERIDIEN
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
دبی
GROSVENOURHOUSE

توضیحات تور

3 شب و 4 روز
مشاوره و رزرو تور
درباره این تور سوالی دارید؟
تصویر کارشناس فروش ستاره ونک
مشاوره تلفنی
از 9 صبح تا 18 عصر
مشاوره حضوری

اگر مشاوره حضوری کمک بهتری به شما می‌کند، با کارشناسان ما هماهنگ کنید تا پارکینگ برای شما رزرو شود.

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌تان را ثبت کنید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند.

مدارک لازم
لیست مدارک مورد نیاز برای این سفر در زیر آمده است.‌
  • اسکن صفحه اول پاسپورت
  • اسکن رنگی هر دو طرف کارت ملی

تور دبی زمستان 1402

بهترین تور دبی، توسط کارشناسان ما برنامه ریزی شده است. برای رزور تور، لطفا روی مشاهده تور کلیک کنید.

تور دبی

مدت سفر: 4 شب

قیمت: 1210 درهم + قیمت بلیط

ثبت نام
عضو هستید؟ وارد شوید

رمز عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ کلیک کنید

preloader

لطفا منتظر بمانید

ورود به پنل کاربری
عضو نشده‌اید؟ ثبت نام
preloader

لطفا منتظر بمانید

فراموشی رمز عبور

برای ورود به سایت کلیک کنید