آنتالیا

مدت سفر: 7روز
قیمت تور:
4,000,000 تومان
این تور در یک نگاه
نام تور
آنتالیا
مسیر تور
تهران - آنتالیا
طول سفر
6 شب و 7 روز
خدمات تور
پرواز رفت و برگشت، راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی
شرکت هواپیمایی
اطلس گلوبال
نوع پکیج
انفرادی
شروع قیمت
از 4,000,000 تومان

جاذبه‌ها

برخی از جاذبه‌هایی که در این تور از نزدیک مشاهده خواهید کرد.

انتخاب پکیج

در این جا می‌توانید قیمت‌ها و هتل‌های هر پکیج را ببیند.‌
برای راحتی شما ستاره هتل‌ها و امتیازشان در booking.com هم آمده است.
مشاهده جدول هزینه‌ها
مشاهده جدول اقامتی
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,000,000 تومان
5,580,000 تومان
4,030,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,120,000 تومان
6,060,000 تومان
4,080,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
4,780,000 تومان
6,530,000 تومان
4,320,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
5,040,000 تومان
6,960,000 تومان
4,500,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
5,620,000 تومان
8,160,000 تومان
4,450,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
5,180,000 تومان
6,840,000 تومان
3,930,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
5,180,000 تومان
6,840,000 تومان
3,930,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,580,000 تومان
11,430,000 تومان
5,330,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
8,160,000 تومان
13,020,000 تومان
600,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
8,640,000 تومان
162,300,000 تومان
5,880,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,320,000 تومان
21,470,000 تومان
8,040,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,480,000 تومان
13,620,000 تومان
6,590,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,640,000 تومان
17,580,000 تومان
6,590,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,920,000 تومان
18,480,000 تومان
6,780,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,950,000 تومان
17,000,000 تومان
6,100,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
10,300,000 تومان
14,870,000 تومان
6,100,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
10,430,000 تومان
15,890,000 تومان
7,080,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
10,430,000 تومان
12,810,000 تومان
5,880,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
11,050,000 تومان
15,890,000 تومان
6,640,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
11,520,000 تومان
15,990,000 تومان
6,920,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
12,220,000 تومان
18,100,000 تومان
7,700,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
12,230,000 تومان
15,780,000 تومان
6,900,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
12,320,000 تومان
19,050,000 تومان
8,400,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
12,500,000 تومان
19,950,000 تومان
8,210,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
12,530,000 تومان
18,170,000 تومان
8,040,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
13,140,000 تومان
18,000,000 تومان
76,300,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
13,140,000 تومان
17,980,000 تومان
76,300,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
13,140,000 تومان
17,980,000 تومان
76,300,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
13,480,000 تومان
23,740,000 تومان
8,720,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
13,710,000 تومان
23,670,000 تومان
8,640,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
13,800,000 تومان
20,000,000 تومان
8,700,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
14,030,000 تومان
17,030,000 تومان
7,400,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
16,300,000 تومان
23,930,000 تومان
10,000,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
16,300,000 تومان
23,800,000 تومان
9,960,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
16,890,000 تومان
24,820,000 تومان
10,300,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
17,300,000 تومان
25,300,000 تومان
10,430,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
18,800,000 تومان
28,480,000 تومان
10,130,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
18,990,000 تومان
22,800,000 تومان
9,220,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
38,100,000 تومان
67,700,000 تومان
20,900,000 تومان
2,940,000 تومان
480,000 تومان
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
LARA HADRIANUD
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
RIOS BEACH
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
NAZAR BEACH
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
CENDER - ALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
ARMAS GUL BEACH
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
MAYA WORLD BELEK
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
MAYA WORLD IMPERIAL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
DAIMA BIZ
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
ARMAS BELEK
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
ORANGE COUNTY RESORT KEMER
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
WOW SWANDOR TOPKAPI PALACE
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
DOSINIA LUXURY RESORT
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
GHAZAL RESORT
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
GRAND RING
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
RIXOS DOWNTOWN
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
VENEZIA PALACE
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
GRAND PARK LARA
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
PGS KREMLIN PALACE
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
FAME RESIDENCE LARA & SPA
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
ADM EVE - UALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
SUSESI LUXRY RESORT
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
AMARA DOLCE VITA CLUB - UALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
SHERWOOD BREEZES RESORT
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
ELA QUALITY RESORT BELEK
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
SPICE HOTEL & SPA
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
ROYAL HOLIDAY PALACE
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
ROYAL SEGINUS
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
ROYAL WINGS-UALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
RIXOS SUNGATE
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
CONCORDE DELUXE RESORT
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
CORNELIA DIAMOND - UALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
DELPHIN BE GRAND
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
DELPHIN PALACE - UALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
DELPHIN DIVA - UALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
ADALYA ELITE LARA
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
RIXOS PREMIUM
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
DELPHIN IMPERIAL
نام شهر
نام هتل
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
آنتالیا
REGNUM CARYA
Superb

توضیحات تور

6 شب و 7 روز آنتالیا
مشاوره و رزرو تور
درباره این تور سوالی دارید؟
تصویر کارشناس فروش ستاره ونک
مشاوره تلفنی
از 9 صبح تا 18 عصر
مشاوره حضوری

اگر مشاوره حضوری کمک بهتری به شما می‌کند، با کارشناسان ما هماهنگ کنید تا پارکینگ برای شما رزرو شود.

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌تان را ثبت کنید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند.

مدارک لازم
لیست مدارک مورد نیاز برای این سفر در زیر آمده است.‌
  • اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.

تورهای ترکیه زمستان 1402

با توجه به نیازهای مسافران عزیز، تورهای گوناگونی برای ترکیه برنامه‌ریزی کرده‌ایم. از این میان می‌توانید مناسب‌ترین را بررسی و انتخاب کنید:

استانبول

تور استانبول (3 شب و 4 روز) پرواز ترکیش

مدت سفر: 3 شب

قیمت: 28,500,000 تومان

استانبول

تور استانبول (4 شب و 5 روز) پرواز ترکیش

مدت سفر: 4 شب

قیمت: 32,000,000 تومان

استانبول

تور استانبول (7 شب و 8 روز) پرواز ترکیش

مدت سفر: 7 شب

قیمت: 49,000,000 تومان

استانبول

تور استانبول (7 شب و 8 روز)

مدت سفر: 7 شب

قیمت: 38,000,000 تومان

تور استانبول (3 شب و 4 روز)

مدت سفر: 3 شب

قیمت: 18,800,000 تومان

استانبول

تور استانبول (4 شب و 5 روز)

مدت سفر: 4 شب

قیمت: 19,200,000 تومان

ثبت نام
عضو هستید؟ وارد شوید

رمز عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ کلیک کنید

preloader

لطفا منتظر بمانید

ورود به پنل کاربری
عضو نشده‌اید؟ ثبت نام
preloader

لطفا منتظر بمانید

فراموشی رمز عبور

برای ورود به سایت کلیک کنید