آنتالیا

مدت سفر: 7روز
قیمت تور:
6,320,000 تومان
این تور در یک نگاه
نام تور
آنتالیا
شهرهای مورد بازدید
آنتالیا
طول سفر
6 شب و 7 روز
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان
شرکت هواپیمایی
سان اکسپرس
نوع پکیج
انفرادی
شروع قیمت
6,320,000 تومان
تاریخ برگزاری
27 اردیبهشت

جاذبه‌ها

برخی از جاذبه‌هایی که در این تور از نزدیک مشاهده خواهید کرد.

انتخاب پکیج

در این جا می‌توانید قیمت‌ها و هتل‌های هر پکیج را ببیند.‌
برای راحتی شما ستاره هتل‌ها و امتیازشان در booking.com هم آمده است.
مشاهده جدول هزینه‌ها
مشاهده جدول اقامتی
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
6,350,000 تومان
8,670,000 تومان
4,910,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,100,000 تومان
10,340,000 تومان
5,300,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,220,000 تومان
12,190,000 تومان
5,360,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
8,250,000 تومان
12,350,000 تومان
5,870,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
8,540,000 تومان
12,320,000 تومان
6,100,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
8,600,000 تومان
12,420,000 تومان
6,100,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
8,720,000 تومان
12,615,000 تومان
6,110,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
8,900,000 تومان
12,910,000 تومان
6,200,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
13,410,000 تومان
6,350,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
13,410,000 تومان
6,350,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,800,000 تومان
14,400,000 تومان
6,600,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,860,000 تومان
15,900,000 تومان
6,680,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,860,000 تومان
15,160,000 تومان
6,680,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
10,160,000 تومان
18,655,000 تومان
6,830,000 تومان
3,190,000 تومان
5,900,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
10,580,000 تومان
15,690,000 تومان
7,100,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
10,760,000 تومان
15,980,000 تومان
7,130,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
11,420,000 تومان
18,810,000 تومان
7,460,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
11,600,000 تومان
17,370,000 تومان
10,300,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
11,600,000 تومان
17,370,000 تومان
10,300,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
11,600,000 تومان
17,370,000 تومان
10,300,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
11,720,000 تومان
17,570,000 تومان
7,610,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
12,320,000 تومان
18,560,000 تومان
7,910,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
12,620,000 تومان
21,100,000 تومان
8,060,000 تومان
3,190,000 تومان
590,000 تومان
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
KERVANSARAY LARA-UALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
ASTERIA KREMLIN-UALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
ORANGE COUNTY - UALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
FAME RESIDENCE - ALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
SPICE HOTEL & SPA
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
MIRACLE RESORT
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
ADALYA ELITE LARA
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
BAIA LARA
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
GRANADA LUXURY
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
TITANIC BEACH
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
TITANIC DELUXE
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
RIXOS LEGENDS
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
SELECTUM LUXURY
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
BELLIS DELUXE - ALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
DELPHIN BE GRAND
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
DELPHIN IMPERIAL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
RIXOS SUNGATE
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
ROYAL WINGS-UALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
ROYAL SEGINUS
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
ROYAL HOLIDAY PALACE
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
ROYAL ADAM&EVE
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
CALISTA LUXURY
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
آنتالیا
RIXOS PREMIUM

توضیحات تور

6 شب و 7 روز
مشاوره و رزرو تور
درباره این تور سوالی دارید؟
تصویر کارشناس فروش ستاره ونک
مشاوره تلفنی
از 9 صبح تا 18 عصر
مشاوره حضوری

اگر مشاوره حضوری کمک بهتری به شما می‌کند، با کارشناسان ما هماهنگ کنید تا پارکینگ برای شما رزرو شود.

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌تان را ثبت کنید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند.

مدارک لازم
لیست مدارک مورد نیاز برای این سفر در زیر آمده است.‌
  • اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
پرسش و پاسخ‌های متداول
  • نرخ‌هایی که به صورت دلاری و ریالی در پکیج تورها نوشته شده به چه معنا است؟
    در بعضی از پکیج‌ها، در کادری که مبلغ تور نوشته شده، یک مبلغ ریالی و یک مبلغ دلاری می‌بینید، به عنوان مثال: 1900€ + 4.5000.000 ریال، دیدن این مبالغ ممکن است، برای مسافرین عزیز ایجاد ابهام کند، لازم به توضیح است که ذکر این مبالغ به این معنا است که مبلغ تور به دو صورت ارزی و ریالی محاسبه شده است و مسافران می‌بایست، برای محاسبه و پرداخت مبلغ تور، هر دو عدد را با هم جمع کنند. هنگام تسویه تور نرخ دلار و یا یورو با ارز روز محاسبه می‌شود و مبلغ ارزی (دلار یا یورو) را می‌توانید به صورت ارزی پرداخت کنید و یا آن را با نرخ ارز روز به ریال تبدیل کنید.
  • آیا برای سفر به ترکیه باید ویزا دریافت کنیم؟
    خیر، در حال حاضر ایرانی‌ها برای سفر به ترکیه نیاز به دریافت ویزا ندارند.

تورهای ترکیه زمستان 1402

با توجه به نیازهای مسافران عزیز، تورهای گوناگونی برای ترکیه برنامه‌ریزی کرده‌ایم. از این میان می‌توانید مناسب‌ترین را بررسی و انتخاب کنید:

استانبول

تور استانبول (3 شب و 4 روز) پرواز ترکیش

مدت سفر: 3 شب

قیمت: 28,500,000 تومان

استانبول

تور استانبول (4 شب و 5 روز) پرواز ترکیش

مدت سفر: 4 شب

قیمت: 32,000,000 تومان

استانبول

تور استانبول (7 شب و 8 روز) پرواز ترکیش

مدت سفر: 7 شب

قیمت: 49,000,000 تومان

استانبول

تور استانبول (7 شب و 8 روز)

مدت سفر: 7 شب

قیمت: 38,000,000 تومان

تور استانبول (3 شب و 4 روز)

مدت سفر: 3 شب

قیمت: 18,800,000 تومان

استانبول

تور استانبول (4 شب و 5 روز)

مدت سفر: 4 شب

قیمت: 19,200,000 تومان

ثبت نام
عضو هستید؟ وارد شوید

رمز عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ کلیک کنید

preloader

لطفا منتظر بمانید

ورود به پنل کاربری
عضو نشده‌اید؟ ثبت نام
preloader

لطفا منتظر بمانید

فراموشی رمز عبور

برای ورود به سایت کلیک کنید